Forsiden

Vi er desværre i den uheldige situation,

at ejendommen hvori Stribehus

skal etableres

 

 

Skolevang 2

Kr. Sonnerup

4060 Kr. Såby

 

 

- er brandskadet.

 

 

Status... d. 27. marts 2018

 

Den daglige ledelse og bestyrelsen har arbejdet hårdt for at etablere et kvalificeret og attraktivt bo- og aktivitetstilbud for voksne med autisme spektrum forstyrrelser med opstart den 1. august 2018.

 

Desværre har der været brand i én af de to bygninger i Kirke Sonnerup, som Stribehus ApS har lejet sig ind i fra den 1. august 2018.

 

Bygningen bruges og ejes pt. af Lejre Kommune og det er således Lejre Kommune, der er i gang med planer for genetableringen af den brandskadede bygning.

 

Stribehus ApS afventer derfor lige nu en tidsplan fra Lejre kommune for genetableringen af bygningen. Vi er yderst opmærksomme på, at det sikres, at bygningen genetableres, så den får samme standard som før branden, således at vi kan etablere driften i bygninger af høj kvalitet.

 

På denne baggrund må vi derfor beklageligvis udskyde opstarten af vores tilbud. Vi vil så hurtigt som muligt meddele, hvornår vi får adgang til bygningerne og dermed starte vores tilbud.

 

Vi ser frem til at kunne drive et tilbud af høj kvalitet for beboere og ansatte.

 

Spørgsmål og henvendelser er meget velkomne til den daglige leder Malene Bay på tlf. 23438374 eller mail: kontakt@stribehus.dk

 

 

Malene Bay, leder

Mikkel Andersen, pædagogisk leder

Steen Egholm, bestyrelsesformand